მისამართი:

ციფრული გალაქტიკა

ელ.ფოსტა:

info@qwy.ge

მობილური:

+995 579 76 55 11